Projekt: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI MADAMI, S.R.O. je spolufinancování Evropskou unií.

V rámci tohoto projektu bude proškoleno celkem 20 osob (z toho 4 osoby ve věku nad 54 let). Projekt bude probíhat po dobu 24 měsíců, během kterých se všechny zapojené osoby zúčastní školení zaměřená na měkké dovednosti.

Název projektu:                    Vývoj nápoje z fermentované zeleniny ve společnosti MADAMI s.r.o.

Registrační číslo projektu:   CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025042

Anotace projektu:                Předmětem předkládaného projektu bude proces optimalizace výroby kysaného zeleninového nápoje včetně nastavení doby jeho trvanlivosti. Odborné poradenství a realizaci výzkumných

a vývojových prací zajistí Vysoká škola chemicko-technologická

v Praze. Výstupem projektu budou jednotlivé výzkumné zprávy.   

Období realizace projektu:  03/2021 – 12/2021

fermentovaná zelenina PDF

Projekt: Rozvoj zpracovatelské výroby společnosti MADAMI s.r.o.

Projekt je zaměřen na pořízení moderních výrobních technologií. Díky projektu dojde ke zvýšení objemu výroby ovocných šťáv a dokoupení potřebných komponentů pro výrobu nových produktů.